CS CENTER

070-4235-0700


WEEK AM 11:00 ~ PM 5:00
LUNCH TIME PM 12:00 ~ PM 1:00
( DAY OFF : SAT, SUN, OFFICIAL HOLIDAY )


BANK INFO


신한은행  100-032-299150

국민은행  295401-01-210625

농협        317-0012-5734-61

예금주 (주)비비엘프로젝트

  • Q&A

  • 궁금하신 것들을 글로 남겨주세요!
상품 게시판 목록
번호 상품정보 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
3231 교환/반품/취소

  HI_BUBULEE 알려줘~★ 비밀글
1**** 2019-03-15 2 0 0점
3230 교환/반품/취소

  HI_BUBULEE 알려줘~★ 비밀글
이**** 2019-03-15 2 0 0점
3229 배송

  HI_BUBULEE 알려줘~★ 비밀글
김**** 2019-03-15 0 0 0점
3228 교환/반품/취소

  HI_BUBULEE 알려줘~★ 비밀글
6**** 2019-03-15 1 0 0점
3227 교환/반품/취소

     답변 답변입니다. 비밀글
bblproject 2019-03-15 0 0 0점
3226 BK 타탄체크 롱드레스 - Multi 상품

  HI_BUBULEE 알려줘~★ 비밀글
서**** 2019-03-15 1 0 0점
3225 상품

     답변 답변입니다. 비밀글
bblproject 2019-03-15 1 0 0점
3224 교환/반품/취소

  HI_BUBULEE 알려줘~★ 비밀글
김**** 2019-03-14 2 0 0점
3223 교환/반품/취소

     답변 답변입니다. 비밀글
bblproject 2019-03-15 1 0 0점
3222 상품

  HI_BUBULEE 알려줘~★ 비밀글
노**** 2019-03-14 0 0 0점
3221 상품

     답변 답변입니다. 비밀글
bblproject 2019-03-15 1 0 0점
3220 교환/반품/취소

  HI_BUBULEE 알려줘~★ 비밀글
1**** 2019-03-14 2 0 0점
3219 교환/반품/취소

     답변 답변입니다. 비밀글
bblproject 2019-03-14 0 0 0점
3218 상품

  HI_BUBULEE 알려줘~★ 비밀글
박**** 2019-03-14 0 0 0점
3217 상품

     답변 답변입니다. 비밀글
bblproject 2019-03-14 1 0 0점